side_banner

Nøgleudvælgelsespunkter for nødbelysningsløsninger i barske miljøer

3 visninger

I. Udfordringer i design af belysningsarmaturer i barske miljøer

Ekstreme temperaturer:Høje eller lave temperaturer i barske miljøer udgør betydelige udfordringer for belysningsarmaturer.Løsninger omfatter optimering af varmeafledningssystemer, valg af højtemperatur elektroniske komponenter og implementering af lavtemperatur-startteknologi.

Vand- og støvbestandighed:Miljøer med høj luftfugtighed udgør en anden udfordring for belysningsarmaturer.Forseglede designs, vandtæt teknologi og fugttest er afgørende for at løse fugtrelaterede problemer.

Korrosions- og strålingsbestandighed:Høje saltniveauer og fugtige forhold i havvandsmiljøer kan være stærkt ætsende for belysningsarmaturer.Belysningsarmaturer i sådanne områder skal være korrosionsbestandige.Kemiske fabrikker og laboratorier kan indeholde ætsende kemikalier og gasser, der kan true belysningsarmaturer.Sure eller alkaliske stoffer kan være til stede i fødevareforarbejdningsanlæg, hvilket potentielt kan beskadige standardbelysningsarmaturer.Klor og fugt i svømmebassiner og fitnesscentre kan forårsage korrosion på belysningsarmaturer.Udendørs nødbelysningssystemer skal modstå forskellige vejrforhold, herunder regn og UV-stråling.Underjordiske parkeringskældre er ofte fugtige og kan blive påvirket af biludstødning og kemikalielækager, hvilket kræver korrosionsbestandige belysningsarmaturer.Belysningsarmaturer i ætsende atmosfærer har brug for anti-korrosionsbelægninger og særligt materialevalg.Saltspraytest og vurderinger af korrosionsbestandighed er afgørende for at verificere pålideligheden af ​​belysningsarmaturer.Stråling i visse miljøer, såsom ultraviolet eller røntgenstråling, kan påvirke materialer og elektroniske komponenter i belysningsarmaturer.

Eksplosionssikker, seismisk og slagfasthed:Industrielle miljøer som fabrikker, produktionsfaciliteter og lagre kan opleve vibrationer, stød eller mekaniske stød, hvilket kræver elastiske belysningsarmaturer.Belysningssystemer på køretøjer, skibe og fly skal være seismisk resistente for at kunne klare bevægelse og turbulens.Nogle højrisikoområder som pulverdepoter, miner og kemiske fabrikker kan opleve eksplosioner eller andre farlige hændelser, hvilket nødvendiggør belysningsarmaturer, der er i stand til at modstå påvirkninger.Udendørs belysningsarmaturer såsom gadelygter og stadionlys skal have et vist niveau af vind- og seismisk modstand for at modstå ugunstige vejrforhold.Belysningsarmaturer i militære faciliteter og militærkøretøjer skal forblive stabile under barske forhold, herunder vibrationer og stød.Vindenergimiljøer kræver belysningsarmaturer med seismisk modstand, inklusive stødabsorberende teknologi og sikker montering.

II.Nøglefaktorer, der sikrer pålideligheden af ​​nødbelysning i barske miljøer

  • Vand- og støvbestandighed:Nødmodulets kabinetter skal forsegles for at forhindre indtrængning af støv og fugt.
  • Korrosions- og strålingsbestandighed:Materialer og komponenter skal udvise korrosionsbestandighed, især i korrosive miljøer.Anti-korrosionsbelægninger og specielle materialer er nødvendige, og saltspraytest og korrosionsbestandighedsvurderinger er afgørende.
  • Bredt temperaturområde:Nødmoduler skal fungere normalt under ekstreme temperaturforhold, hvilket kræver et bredt temperaturområdedesign.
  • Lav temperatur ydeevne:Nødmoduler skal starte hurtigt og give pålidelig belysning under lave temperaturforhold.
  • Vibrations- og slagfasthed:Nødmoduler skal modstå forskellige niveauer af vibrationer og påvirkninger fra eksterne kilder.
  • Højeffektive batterier:Batterier er kritiske komponenter i nødbelysningssystemer, og batterier til brug i barske miljøer har strenge krav.Ydeevnetestning af backup-strømbatterier, herunder opladnings-afladningscyklusser, temperaturtolerance og kapacitetstestning, er nødvendig for at sikre pålidelig strømforsyning.
  • Automatisk test og overvågning:Nødlyssystemer bør have automatiske testfunktioner, periodisk selvtestning af backup-strøm og batteristatus.Sådanne systemer kan opdage potentielle problemer og give rettidige advarsler.